Co zrobić gdy bank pozwie o zwrot kapitału i wynagrodzenie za korzystanie z kapitału?

Pozwałeś bank, a w odpowiedzi bank wysłał Ci wezwanie o zwrot kapitału i wynagrodzenie za korzystanie z kapitału? A może bank złożył już przeciwko Tobie pozew i nie wiesz co robić dalej?

1. Czy mogę spodziewać się pozwu od banku?

Obecnie obserwujemy, że banki w sprawach zainicjowanych przez kredytobiorców zmierzających do stwierdzenia nieważności umowy masowo kierują do sądów pozwy o zwrot kapitału udzielonego kredytu i wynagrodzenie za korzystanie z niego. Według naszej wiedzy tego typu pozwu kierują głównie BPH S.A. i PKO B.P., ale także mBank S.A. oraz Bank Millenium S.A. Obecnie dotyczy to przede wszystkim spraw w których kredytobiorcy wytoczyli powództwo przeciwko bankowi przed co najmniej trzema laty (czyli do 2018 r. włącznie), bądź które zakończyły się już korzystnym dla kredytobiorcy wyrokiem, że zawarta umowa jest nieważna.

2. Jakie podejście do tych spraw mogą mieć sądy?

Z pewnością należy mieć na uwadze treść uchwały Sądu Najwyższego z 7 maja 2021 r. III CZP 6/21 mającej moc zasady prawnej. Z jej treści wynika, iż do trwałej bezskuteczności (nieważności) umowy dochodzi z chwilą, kiedy konsument złoży oświadczenie o tym, że chce nieważności umowy kredytu i rozumie konsekwencje tej nieważności. Z koncepcją, że bieg terminu przedawnienia roszczenia banku rozpoczyna się najpóźniej z chwilą doręczenia pozwu o ustalenie nieważności umowy kredytu zgadzają się niektóre sądy, ale orzecznictwo w tym zakresie jest niejednolite i dopiero się kształtuje. Wobec tego szanse na doprowadzenie do przedawnienia roszczenia banku o zwrot kapitału kredytu i w konsekwencji uniknięcia zwrotu kapitału należy rozpatrywać indywidualnie. Jeżeli swoją sprawę skierowałaś/eś do sądu do 2018 r. włącznie, zaś bank nie wystąpił z pozwem do końca 2021 r., to roszczenie o zwrot kapitału kredytu może zostać uznane za przedawnione.

Niezmiennie stoimy na stanowisku, że nie ma podstaw prawnych ani faktycznych do tego, aby płacić na rzecz banku jakiekolwiek należności z tytułu tzw. „wynagrodzenia za korzystanie z kapitału kredytu”.

3. Co zrobić, gdy pozwał Cię bank?

Najważniejsze to odpowiedz na niego we wskazanym przez sąd terminie z reguły dwutygodniowym. W przeciwnym wypadku sąd będzie zmuszony uwzględnić powództwo w całości i obciążyć Cię kosztami postępowania. W sytuacji bierności pozwanego, sąd przyjmuje bowiem za prawdziwe dowody przedstawione przez stronę przeciwną.

Nie wiesz co odpowiedzieć? Skontaktuj się z nami!

Możliwość komentowania została wyłączona.