Co to jest zabezpieczenie powództwa?

Już przed wszczęciem postępowania, najlepiej w treści złożonego pozwu (wówczas wniosek nie podlega opłacie) można złożyć wniosek o wstrzymanie obowiązku dokonywania spłat rat kredytu na czas trwania postępowania, a także zakazanie pozwanemu złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy – na czas trwania postępowania. Należy jednak zauważyć, iż sądy różnie podchodzą do tego typu wniosków. Z doświadczenia należy stwierdzić, iż obecnie są one wydawane rzadko, a szansę na powodzenie zgłoszonego wniosku mają kredytobiorcy bądź ze spłaconym kapitałem, bądź z pozwanym w złej kondycji finansowej (chociaż też nie jest to regułą). Pamiętaj także, iż nawet jeżeli Twój zgłoszony wniosek o zabezpieczenie zostanie oddalony, nie oznacza to, iż masz mniejszą szansę na wygranie sprawy!

Jeżeli potrzebujesz konsultacji w sprawie swojej umowy z bankiem, skontaktuj się z Nami!

Możliwość komentowania została wyłączona.