2 x Wygrana z Bankiem BPH!

W ostatnich dniach uzyskaliśmy 2 nowe, korzystne wyroki dla „frankowiczów” w sprawach przeciwko BPH SA (umowa dawnego Ge Money Banku)!

  1. Sąd Okręgowy w Rzeszowie Wydział I Cywilny wyrokiem z dnia 26 czerwca 2023 r., I C 1637/19 ustalił nieważność umowy i zasądził na rzecz Klientów zwrot wszystkich wpłaconych przez nich kwot wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 10 września 2021 r. oraz zwrot kosztów procesu. Sąd nie uwzględnił zarzutu zatrzymania złożonego przez bank. Postępowanie trwało od 14 listopada 2019 r. Wyrok nieprawomocny.
  2. Sąd Okręgowy w Przemyślu Wydział I Cywilny wyrokiem z dnia 23 czerwca 2023 r., I C 560/22 ustalił nieważność umowy i zasądził na rzecz Klientów zwrot wszystkich wpłaconych przez nich kwot wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 27 maja 2023 r. oraz zwrot kosztów procesu. Sąd nie uwzględnił zarzutu zatrzymania złożonego przez bank. Postępowanie trwało od 30 sierpnia 2022 r. Wyrok nieprawomocny.

Jeżeli potrzebujesz konsultacji w sprawie swojej umowy z bankiem, skontaktuj się z Nami!

Możliwość komentowania została wyłączona.