Prawomocne zabezpieczenie powództwa w sprawie “frankowiczów” d. Kredyt Banku!

Prawomocne postanowienie Sądu II instancji o zabezpieczeniu powództwa w Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu! Postępowanie dotyczy umowy kredytobiorców dawnego Kredyt Banku umowa EKSTRALOKUM (obecnie Santander Bank Polska S.A.).

Postanowieniem z dnia 23 kwietnia 2021 r., I C 271/21 Sąd zabezpieczył powództwo poprzez wstrzymanie obowiązku dokonywania spłat kredytu w wysokości i terminach określonych umową na czas trwania procesu, a ponadto zakazał bankowi złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy oraz umieszczania informacji o niespłacaniu rat wynikających z umowy w BIK oraz w Systemie Bankowy Rejestr informacji.

Pomimo złożenia przez Bank zażalenia zostało ono oddalone, a co za tym idzie zabezpieczenie powództwa jest prawomocne!

Sprawę prowadzi adw. dr Izabela Pączek

Tagi: Brak tagów

Możliwość komentowania została wyłączona.